Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

O kancelarii

Aneta Jagodzińska

Zajmuje się obsługą przedsiębiorców w zakresie stosowania przepisów prawa pracy oraz prawa ochrony danych osobowych w procesie zatrudnienia. Świadczy również pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa rolnego, w szczególności związanych ze stosowaniem ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

więcej

Gabriela Raczykowska

Aplikant radcowski. Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców z branży produkcyjnej i budowlanej. Zapewnia bieżące doradztwo prawne w sprawach z zakresu prawa ochrony środowiska, w szczególności w sprawach dotyczących gospodarki odpadami. Doradza również w zakresie eksportu i importu towarów z użyciem produktów podwójnego zastosowania.

więcej

Sylwia Stupak

Aplikant radcowski. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, reprezentując interesy zamawiających i wykonawców, w szczególności w ramach postępowań współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Doradza wykonawcom i zamawiającym na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w zakresie przygotowania postępowania (sporządzanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia…

więcej

Marlena Suchanek

Prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów prowadzących działalność oświatową, w tym placówek systemu oświaty oraz osób je prowadzących, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Doradza w problemach związanych z zastosowaniem prawa oświatowego w bieżącej działalności tych jednostek. Odpowiada na pytania powstające na gruncie Karty Nauczyciela w zakresie zatrudnienia nauczycieli przez szkoły publiczne…

więcej

Paula Bajraszewska

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa pracy i kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców w roli pracodawców. Zapewnia bieżące doradztwo prawne w zakresie praktycznego stosowania przepisów prawa pracy. Świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących nawiązania, trwania i rozwiązania stosunku pracy, w tym sporządza projekty umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, klauzul…

więcej