Karolina Wenclik-Macewicz

Prowadzi sprawy odszkodowawcze w imieniu pacjentów poszkodowanych na skutek błędów medycznych. Występuje w sprawach o zadośćuczynienie z tytułu naruszenia praw pacjenta. Ma doświadczenie w obsłudze podmiotów leczniczych w zakresie spraw związanych z odpowiedzialnością za zdarzenia medyczne i błędy w sztuce lekarskiej. Specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z umów ubezpieczenia…

więcej