Organizacje społeczne

Znajomość zasad i specyfiki funkcjonowania organizacji społecznych, w szczególności stowarzyszeń i fundacji  płynąca z wieloletnich doświadczeń wynikających ze świadczenia pomocy prawnej tego rodzaju podmiotom pozwala na oferowanie kompleksowej obsługi prawnej bieżącej działalności, jak i problemów, z którymi stykają się nasi Klienci. W tym zakresie oferujemy w szczególności:

  • pomoc w zakładaniu organizacji społecznych, w tym przygotowaniu aktów założycielskich, statutów,
  • przygotowywanie dokumentacji związanej z rejestracją organizacji,
  • bieżącą obsługę korporacyjną funkcjonowania organizacji,
  • przygotowanie i przeprowadzanie procesu likwidacji,
  • wsparcie prawne w uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego.