Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Prawo podatkowe

Kiedy informatyk zapłaci tylko 5% podatku?

Przedsiębiorcy osiągający dochody generowane przez prawa własności intelektualnej od 1 stycznia 2019 r. mogą korzystać z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym. Zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych zostało wprowadzone korzystne rozwiązanie podatkowe dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody…

więcej

Dostawa towaru oraz jego montaż w przypadku robót budowlanych nie muszą być traktowane jako świadczenia kompleksowe

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej dnia 17 marca 2017 r. (1462-IPPP3.4512.107.2017.1.RM) wydał interpretację na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, który miał wątpliwości związane z umowami dotyczącymi dostawy oraz montażu systemu kanalizacji ciśnieniowej, wykonywanymi równolegle, ale za wynagrodzenie określone odrębnie dla każdej usługi, a mianowicie czy mogą one zostać potraktowane jako świadczenia…

więcej

Sprzedaż udziału w nieruchomości odziedziczonego po zmarłym małżonku nie zawsze z podatkiem

Dnia 15.05.2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w siedmioosobowym składzie podjął uchwałę (sygn. II FPS 2/17), w której stwierdził, że opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych zbytej nieruchomości odziedziczonej po współmałżonku zależy od daty nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków, a nie nabycia jej w spadku.

więcej

Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową z podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Dnia 15 maja 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę (sygn. II FPS 1/17), w której stwierdził, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. zmiany umowy spółki polegające na przekształceniu spółki akcyjnej w spółkę jawną powodują powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności…

więcej

Brak prawa do pełnego odliczania VAT w przypadkach wynajmowania samochodów służbowych pracownikom

Naczelny Sąd Administracyjny wydał kolejny już, niekorzystny z punktu widzenia podatników wyrok, z którego wynika, że odpłatne udostępnianie pracownikom samochodów służbowych do użytku prywatnego, nie upoważnia przedsiębiorców do pełnego odliczenia VAT.

więcej

Od zwracanych przedstawicielom handlowym kosztów noclegu nie należy pobierać zaliczek na podatek dochodowy

Takie wnioski wypływają z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lutego 2017 r., sygn. II FSK 233/15 oraz II FSK 234/15.

więcej

Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów należności regulowanych w drodze kompensaty

Od stycznia 2017 r. zaczął obowiązywać art. 15 d ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodu kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności…

więcej

Sankcyjne stawki VAT dla podatników, którzy nieprawidłowo rozliczają podatki

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, które wprowadzają obciążanie podatników dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 20%, 30% lub nawet 100% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia…

więcej

Obowiązkowe składanie deklaracji VAT drogą elektroniczną przez niektórych podatników

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zmianie uległy przepisy dotyczące sposobu składania deklaracji podatkowych w VAT, które począwszy od 2017 r. powinny być co do zasady składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

więcej

Wydatki na naukę języka obcego mogą stanowić koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z linią prezentowaną w najnowszych interpretacjach podatkowych koszty związane z nauką języka obcego mogą stanowić koszty uzyskania przychodu, o ile ich poniesienie przyczynia się do uzyskiwania przychodów. Zaliczenie takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów wymaga jednak w każdym przypadku indywidualnej oceny.

więcej