Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Prawo konkurencji

Odszkodowania od producentów ciężarówek za zmowę cenową

Komisja Europejska opublikowała decyzję stwierdzającą zawarcie przez największych europejskich producentów samochodów ciężarowych porozumienia w sprawie ustalania cen średnich i ciężkich samochodów ciężarowych. Ułatwi to proces dochodzenia odszkodowań od producentów tych samochodów przez ich nabywców.

więcej

Uznanie przez Sąd, że klauzula wzorca umownego stosowana przez przedsiębiorcę jest niedozwolona nie oznacza, że identyczna klauzula stosowana przez innego przedsiębiorcę również jest niedozwolona

Zgodnie z podjętą w dniu 20 listopada 2015 r. uchwałą Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów (sygn. III CZP 17/15), dopuszczalne jest kierowanie do Sądu żądania o uznanie zapisu wzorca umowy stosowanego przez przedsiębiorcę jako niedozwolonego w obrocie z konsumentami, powołując się na okoliczność, że podobny zapis został już wpisany…

więcej

Odpowiedzialność osób zarządzających za naruszenie zakazu zawierania porozumień antykonkurencyjnych, czyli najistotniejsze zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

W dniu 18.01.2015 r. weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów. Do najistotniejszych i budzących zarazem najwięcej kontrowersji zmian należy wprowadzenie odpowiedzialności osób zarządzających, które umyślnie dopuściły do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu zawierania porozumień antykonkurencyjnych. Kara pieniężna nałożona na osobę zarządzającą może wynosić do 2.000.000,00 zł.

więcej

Projekt zmian ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy ? kodeks cywilny wprowadza odpowiedzialność osób zarządzających (w tym członków zarządu), za działania związane z naruszeniem przez przedsiębiorcę (w tym spółkę) zakazu praktyk ograniczających konkurencję. Sankcją będzie między innymi kara pieniężna w wysokości do 2.000.000,00 zł (ustawa po…

więcej

Sprzedaż za pośrednictwem Internetu

Sprzedający nie może uzależniać rozpatrzenia reklamacji od spisania protokołu szkody przy kurierze, który dostarczył przesyłkę.

więcej

Sprzedaż Konsumencka

Serwisant nie może uznać, że sprzęt nieodebrany z naprawy w terminie, został porzucony.

więcej