Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Prawa konsumenta

Upadłość konsumencka

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe, począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może co do zasady złożyć nie tylko każda osoba fizyczna.

więcej

Nowe obowiązki przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentami

Od dnia 10 stycznia 2017 r. przedsiębiorcy zawierający umowy z konsumentami zobowiązani są do:

więcej

Nowa ustawa o prawach konsumenta

Z dniem 25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta, która ujednolica przepisy prawa konsumenckiego, a przede wszystkim znacząco wzmacnia prawa przysługujące konsumentom.

więcej

Dyrektywa UE wymusza znaczne zmiany w ustawie o prawach konsumentów

W dniu 14 czerwca 2014 r. wchodzi w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

więcej