Bieluk i PartnerzyUpadłość konsumencka -

Prawa konsumenta

 • Upadłość konsumencka

  Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe, począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może co do zasady złożyć nie tylko każda osoba fizyczna.
 • Nowe obowiązki przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentami

  Od dnia 10 stycznia 2017 r. przedsiębiorcy zawierający umowy z konsumentami zobowiązani są do:
 • Nowa ustawa o prawach konsumenta

  Z dniem 25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta, która ujednolica przepisy prawa konsumenckiego, a przede wszystkim znacząco wzmacnia prawa przysługujące konsumentom.
 • Dyrektywa UE wymusza znaczne zmiany w ustawie o prawach konsumentów

  W dniu 14 czerwca 2014 r. wchodzi w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.