Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Ochrona zdrowia

Obowiązek posiadania ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych został przesunięty do dnia 16.01.2016 r.

Ustawą z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz. 1290) przesunięto w czasie obowiązek posiadania ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych przez podmioty lecznicze prowadzące szpitale.

więcej

Ubezpieczenie od zdarzeń medycznych w świetle projektu zmiany ustawy o działalności leczniczej

W dniu 18 maja 2012 r. na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia opublikowany został projekt ustawy zmieniającej ustawę o działalności leczniczej.

więcej

Konieczność zmian aktów organizacyjnych podmiotów wykonujących działalność leczniczą

W dniu 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) Zgodnie z art. 206 tej ustawy podmioty wykonujące działalność leczniczą mają dwunastomiesięczny termin, który upływa 30 czerwca 2012 r., na dostosowanie swojej działalności do nowych…

więcej