Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Ochrona danych osobowych

Przedsiębiorcy będą musieli zgłaszać przypadki naruszenia ochrony danych osobowych do Generalnego Inspektora.

Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE, które wejdzie w życie 25 maja 2018 r. wprowadza nowy obowiązek, który będzie ciążył na wszystkich administratorach danych osobowych. Mianowicie,…

więcej

Od 25 maja 2018 r. wysokie kary za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych

W zakresie ochrony danych osobowych, od dnia 25 maja 2018 r., stosowane będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej…

więcej

Nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych

Dnia 25 maja 2018 r. wejdą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Przedmiotowe Rozporządzenie będzie stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

więcej

Obowiązki spoczywające na administratorze danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na podmioty, które przetwarzają dane osobowe określone obowiązki, których niedochowanie grozi wysokimi karami.

więcej

Zaostrzona kontrola pracodawcy w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych pracowników

Państwowa Inspekcja Pracy powiadomi Generalnego Inspektora Danych osobowych o nieprawidłowościach w zakresie zgodności przestrzegania przez pracodawcę przepisów o ochronie danych osobowych stwierdzonych w czasie kontroli.

więcej

Ochrona danych osobowych osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Od 1 stycznia 2012 r. dane osobowe osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą podlegają ochronie przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

więcej