Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Bez kategorii

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

TABELA DOTYCZĄCA CELÓW, PODSTAW PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OKRESÓW PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KANCELARIĘ RADCÓW PRAWNYCH BIELUK I PARTNERZY Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU   Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Okres przechowywania danych osobowych Jeżeli ADO świadczy obsługę prawną na Pani/Pana rzecz lub podejmuje na Pani/Pana żądanie…

więcej

Projekt budowlany według nowych zasad

Osoby planujące budowę domu, wykonawcy robót budowlanych i ci, którzy dopuścili się samowoli budowlanej powinni zwrócić uwagę na nowelizację przepisów Prawa budowlanego oraz innych związanych z nim ustaw. Od 19 września 2020 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy wprowadzające szereg istotnych zmian, które będziemy omawiać w kolejnych artykułach. Dziś przybliżymy nowe…

więcej

Zmiany w uldze na złe długi. Tarcza Antykryzysowa 4.0

Kolejna zmiana przepisów podatkowych wprowadzona Tarczą Antykryzysową 4.0. dotyczy ulgi za złe długi.Dotychczas, z ulgi na złe długi mogli skorzystać podatnicy, którzy nie uzyskali należności od kontrahentów w ustawowym terminie 90 dni, licząc od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze lub rachunku.  Skrócony termin Nowy art. 52w ustawy o…

więcej

Podatnik może odliczyć więcej darowizn. Tarcza Antykryzysowa 4.0

Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadziła kolejne zmiany podatkowe. Zgodnie z nowymi przepisami podatnik może odliczyć więcej darowizn. Tarcza 4.0 umożliwia dokonanie odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym darowizn przekazanych na rzecz: domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni czy schronisk dla osób bezdomnych, w tym z usługami…

więcej

Nowa interpretacja podatkowa dotycząca trwałej zabudowy meblowej

Minister Finansów wydał 27 maja 2020 r. nową interpretację w zakresie opodatkowania właściwą stawką podatku VAT usług świadczenia polegającego na wykonaniu trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niewątpliwie na kształt nowego stanowiska wpłynęło orzecznictwo ukształtowane po wydaniu w 2014 r. ogólnej interpretacji podatkowej w tym zakresie. …

więcej

TERMIN ZAPŁATY ZALICZEK NA PIT PONOWNIE PRZESUNIĘTY!

Terminy wpłat pobranego przez płatników podatku zostały ponownie przesunięte. Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego przesunął termin zapłaty zaliczek na PIT na drugą połowę roku.  Przypomnijmy, że w ramach rozwiązań wprowadzonych…

więcej

WIĘCEJ SAMOZATRUDNIONYCH SKORZYSTA ZE ZWOLNIENIA ZE SKŁADEK DO ZUS

Tarcza antykryzysowa 3.0. rozszerza grono przedsiębiorców uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia ze składek do ZUS o samozatrudnionego z przychodami powyżej 15.681 zł oraz dochodami do 7.000 zł oraz o samozatrudnionego korzystającego z tzw. ulgi na start. Samozatrudniony z przychodami powyżej 15.681 zł oraz dochodami do 7.000 zł Kto może skorzystać?…

więcej

TARCZA 3.0.CZY PRACODAWCA BĘDZIE MIAŁ PROBLEM Z WYLICZENIEM KWOTY WOLNEJ OD POTRĄCEŃ?

Tarcza Antykryzysowa 3.0. zwiększa kwotę wolną od potrąceń przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę. Czym jest kwota wolna od potrąceń? Jest to kwota, jaka musi pozostać pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń. W jakich sytuacjach zwiększa się kwota wolna od potrąceń? W przypadku, gdy z powodu podjętych na terytorium Polski…

więcej

DAROWIZNY NA WALKĘ Z KORONAWIRUSEM Z ZEROWĄ STAWKĄ VAT

Darowizny przeznaczane na walkę z koronawirusem to, w obecnej sytuacji, szlachetny i jak się okazuje w wielu przypadkach, niezbędny gest ludzi dobrej woli w walce z epidemią. Aktualnie obowiązuje zerowa stawka VAT dla takich darowizn. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów zerową stawką podatku VAT mogą zostać objęte towary wyprodukowane lub…

więcej

Prawo w walce z koronawirusem

Walka z koronawirusem to nie tylko częste mycie rąk i przestrzeganie zasad higieny. W takich sytuacjach potrzebne są rozwiązania prawne, które pozwolą skutecznie przeciwdziałać i niwelować skutki epidemii. Wczoraj Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych….

więcej